Patrimonio hídrico: Observadoiro

Nesta páxina pretendemos resaltar o deterioro do noso patrimonio relacionado coa auga e, polo tanto, tamén cos ríos. Neste caso a forza da natureza en conxunción co cambio do modo de vida no campo está provocando perdas que ainda estamos a tempo de reparar.Dúas fotos para apreciar a forza da natureza
Pontella de Sanín nos anos noventa, xa se aprecia o deterioro do estribo dereito


Pontella de Sanín en xaneiro do ano 2010, o estribo dereito foi arrasado e falta unha lousa dese van.


Pesqueira do muíño do Lenco, na ponte de Guimeráns. Río Loira. 04-01-09Pesqueira muíño do Lenco, na ponte de Guimeráns. Río Loira. 16-01-10


Entre estas dúas imaxes hai un ano de diferencia e un inverno diferente. Estas enxurradas tan intensas acaban por destruir as obras que os nosos antergos fixeron ao longo dos nosos ríos.

Pesqueira do muíño da Cova, O Campo, en xaneiro do ano 1993

Pesqueira do muíño da Cova na actualidade

O que queda do arranque da presa do muíño da Cova a día de hoxe 

Presa do muíño da Cova no ano 1993

Pesqueira dos muíños de Fora e da Veiga no Campo, ano 1993

Pesqueira a día de hoxe


Pesqueira dos muíños de Fora e da Veiga

Como decíamos ao principio estas imaxes son unha mostra da destrucción do noso patrimonio hídrico pola vía natural, pero onde a falla de prevención por parte da comunidade xoga un papel primordial.

A seguir veñen unhas imaxes tomadas entre os días 6 e 11 de xaneiro deste ano 2011

Ponte de Guimeráns

Muíño da Torre


Presa do muíño da Torre á saída do lavadeiro

Estado en que quedou o muíño ó baixar o nivel da auga

Paso do río frente ó muíño de Sanín

Ponte de Sanín totalmente cuberta pola enchente

Ningún comentario:

Publicar un comentario