luns, 22 de febreiro de 2016

ASEMBLEA ORDINARIA DO G. C. RONSEL
2016
SÁBADO 27 DE FEBREIRO ÁS 17 H. EN PRIMEIRA CONVOCARORIA E ÁS 17,30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
LUGAR: CASA DA CULTURA DE SEIXO
ORDE DO DÍA: 
1. LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA ANTERIOR.
2. ESTADO DE CONTAS.
3. RELATORIO DE ACTOS FEITOS OU PARTICIPADOS POLO GRUPO NO ANO 2015.
4. PROGRAMA PARA O ANO 2016.
5. ROGOS E PREGUNTAS

mércores, 17 de febreiro de 2016

ENTROIDO 2016
SEIXO